Zákrokový sál a konsiliární vyšetření

Zákrokový sál byl uveden do provozu v červnu 2010 ve zdravotním středisku v Ostravě na ulici Dolní. Od roku 2015 jsme přestěhování do zcela nových prostor v ulici U studia 37, Ostrava, které byly postaveny přímo na míru službám, které poskytujeme. Hlavním zaměřením sálu je v současné době ošetřování přednádorových změn děložního hrdla (čípku) metodou tzv. loop konizace. Jsme v Ostravě první, kteří začali toto ošetření provádět ambulantní cestou v lokální anestezii. Služby které poskytujeme jsou však komplexní, to znamená, že provádíme expertní vyšetření celého genitálního traktu, indikace k ošetření a také možnost dispenzarizace pacientek v rámci následné péče.

Vybavení

Disponujeme nejmodernějším technickým vybavením, které zaručí nejlepší výsledky vyšetření a také případného ošetření. K diagnostice prekanceróz používáme (mimo jiné) kolposkop Olympus OCS 500, který je vůbec nejlepším přístrojem v této kategorii. Rovněž přístroj, kterým se provádí samotná konizace patří k nejmodernějším, byl pořízen v dubnu 2010 a umožňuje současně řez a současně koagulaci tkáně tak, aby krevní ztráta byla prakticky nulová.

Rovněž veškeré další technické zařízení a vybavení zákrokového sálu patří k tomu nejlepšímu a nejmodernějšímu, které lze pro dané účely pořídit. Všechny přístroje mají potřebné zdravotnické atesty.  Sál byl bez problémů schválen k používání i povinnou přísnou kontrolou hygienickou službou Zdravotního ústavu v Ostravě.

Zákrokový sál
Zákrokový sál
Zákrokový sál
Zákrokový sál
Zákrokový sál
Zákrokový sál