Prekancerózy a HPV

Přednádorové změny – prekancerózy

Cesta od změny zdravé lidské tkáně ve zhoubný nádor vede většinou přes tzv. prekancerózy  – přednádorové změny. Na děložním hrdle jsou tyto změny dobře prozkoumány, jsou dobře pozorovatelné a poměrně dobře zachytitelné. V běžné gynekologické ambulanci jsou ženě v rámci preventivní prohlídky prováděny 1× ročně tzv. onkocytologické stěry, které by měly na počínající prekancerózu upozornit. Příčinou prekanceróz děložního hrdla (ale i jiných lokalit) je tzv. HPV (human papiloma virus) lidský papilomavirus. Celá změna od zdravé tkáně až po zhoubný nádor trvá v průměru kolem 6 let. V případě odchylného nálezu onkocytologických stěrů gynekolog stěry většinou zopakuje v kratším termínu. Pokud se změny opakují je nutné čípek podrobněji vyšetřit a to pomocí tzv. biopsie, což je odběr malého vzorku tkáně, který upřesní závažnost změn. Důležité je rovněž provedení tzv. kolposkopie, kdy prekancerózu pozorujeme speciálním mikroskopem se světelným zdrojem.

Prekanceróz je několik stupňů, přičemž ty nejlehčí jsou velmi časté a většinou nevyžadují žádné ošetření. Ženy s lehkou prekancerózou se většinou pouze sledují, neboť u většiny z nich dojde ke spontánnímu vyhojení. U malé části žen však dochází k přechodu ke změnám těžším, které už je většinou nutné odstranit. Při ponechání těchto změn by totiž riziko přechodu ve zhoubný nádor bylo veliké. Cílem tedy je odstranit změny ještě dříve, než se z nich stane zhoubný nádor. Rozhodnutí (indikace) o odstranění takovéto změny a především samotné provedení by mělo spadat do rukou lékaře specialisty, držitele tzv. licence expertní kolposkopie. Správně provedený a indikovaný výkon – konizace totiž vede k úplnému 100% uzdravení ženy a neponechává téměř žádné následky. Naproti tomu ošetření ženy s již prokázaným zhoubným nádorem je daleko složitější a výsledek již nemusí vést k úplnému uzdravení.

HPV – lidský papilomavirus

HPV – lidský papillomavirus je onemocnění, které způsobuje přednádorové a nádorové změny děložního čípku. V současné době známe více než 120 typů HPV, které napadají člověka a jednotlivé typy se označují číselně. Z toho zhruba 40 typů inklinuje ke kožním a slizničním povrchům a z toho 20 je tzv. onkologicky rizikových-tj. způsobují prekancerózy a zhoubný nádor. Zbytek způsobuje onemocnění, která nenesou onkologický potenciál. Ze skupiny onkologicky nebezpečných je nejdůležitější typ 16 a 18, které způsobují přes 80% prekanceróz a zhoubných nádorů děložního hrdla.

Nákaza HPV probíhá ve více jak 90% pohlavním stykem a dá se říct, že jde o nejčastější sexuálně přenosnou chorobu. Cesty přenosu jsou však možné i jinou cestou, např. z matky na plod při porodu, dotykem vlhkých kontaminovaných věcí (ručník) atd. Použití kondomu při pohlavním styku nezabrání přenosu infekce! Nakaženost žen virem HPV ve věkové skupině 15-25 let je podle některých studií více 50%. U velké části nakažených žen dojde do roka od nákazy za pomoci vlastní imunity ke spontánnímu uzdravení bez toho, aby se přítomnost viru nějak projevila. K nákaze však může dojít opakovaně, prodělaná infekce nevytváří imunitu.

Testování na přítomnost HPV infekce u žen do 30 let nemá v současné době žádný smysl. Přítomnost HPV infekce nic neznamená a jak je výše popsáno je velmi častá. U části žen virová infekce v těle zůstává a virus proniká do buněk na sliznici a začíná je měnit v přednádorové a postupně až ve zhoubný nádor. Proto přítomnost virové infekce u žen nad 30 let znamená do budoucna velké riziko pro vznik prekancerózy či zhoubného nádoru. Riziko zhoubného nádoru je ve všech věkových kategorií u žen majících pohlavní styk. V souboru Námi ošetřených pacientek máme nejmladší ženu s prokázaným zhoubným nádorem ve veku 18 let. Sexuální život začala na přelomu 14 a 15 roku, takže HPV infekci stačilo ke změně zdravého děložního čípku na zhoubný nádor něco málo přes 3 roky.

Typy HPV, které nemají onkologický potenciál způsobují především onemocnění, která se nazývá genitální bradavice (condylomata accuminata, fíčky). Jedná se o často urputně recidivující, různě veliké výrůstky, které bývají nejčastěji v oblasti zevního genitálu, ale i v pochvě, na čípku a velmi často kolem análního otvoru – viz. fotogalerie.

Výskyt kondylomat zejména v populaci 15-25 let je velmi vysoký. Kondylomata umíme různými metodami odstranit, ale neumíme ovlivnit recidivu onemocnění, neboť samotný virus HPV léčit neumíme. Máme však v současné době k dispozici velmi účinnou prevenci HPV a to ve formě očkování. V případě, že je pacientka očkována vakcínou Silgard, sníží se riziko onemocnění kondylomaty o více než 95%-více v odkazu vakcinace.