Konizace

Kdy se konizace provádí

Ošetření děložního čípku s názvem konizace se provádí u pacientek s již prokázanými přednádorovými změnami a má za cíl tyto změny odstranit a tím zabránit vzniku zhoubného nádoru. Konizaci rovněž provádíme u pacientek s podezřením na prekancerózu, u kterých toto podezření nemůžeme jednoznačně potvrdit či vyvrátit. Tato situace nastává např. při opakovaných špatných nálezech z onkocytologických stěrů, kdy na povrchu děložního čípku žádná prekanceróza patrná není, proto je podezření, že je ukryta uvnitř kanálku v děložním čípku.

Jaká jsou opatření před konizací

Podmínkou pro dobré provedení konizace je to, aby byla pacientka v době zákroku těsně po menses, nejlépe poslední den menses, kdy pacientka jen velmi spoře špiní. U žen, které menses nemají (kojící matky, ženy po přechodu, ženy s antikoncepcí, která vyvolává nemenstruování atd.) je možno konizaci provést kdykoliv. Žádná jiná speciální opatření nejsou nutná.

Komu nelze konizaci provést

Občas se vyskytne pacientka, jejíž anatomické poměry jsou tak nepříznivé, že technicky nelze konizaci v lokální anestezii provést. Tato situace však nastává jen zcela vyjímečně. U většiny žen lze zákrok provést bez potíží. Absolutní kontraindikací elektrické loop konizace je přítomnost kardiostimulátoru!

Jak se konizace provádí

Konizace znamená vytnutí konusu ve vrcholu děložního čípku a odstranění míst, ve kterých vzniká prekanceróza-přednádorová změna. Toto místo se nazývá transformační zóna a je to místo, kde se setkávají 2 typy slizničních povrchů-cylindrický a dlaždicový epitel. Nachází se většinou na povrchu děložního čípku, ale může se zanořovat i do kanálku děložního hrdla. V takovém případě je velmi obtížné její vyšetření a konizace je často jediná možnost, jak se k takové „schované“ transformační zoně dostat, zvláště pokud máme podezření na to, že by mohla prekancerózu obsahovat.

Konizaci lze provést několika způsoby, ale v současné době se nejčastěji provádí tzv. elektrokoagulační kličkou, což je nástroj, který tkáň řeže a zároveň koaguluje spodinu, čímž zabraňuje krvácení. Před samotnou konizací se celý čípek zkontroluje, zviditelní se rozsah transformační zóny, pokud je na povrchu, tak aby bylo co nejpravděpodobnější, že se povede ji odstranit celou. Poté se aplikuje injekcí do čípku lokální anestetikum, jehož účinek je téměř okamžitý. Následně se provede samotná konizace, přičemž pacientka necítí žádnou bolest, někdy vnímá intenzivnější pocit tepla. Samotné vyříznutí konusu trvá cca 10 vteřin. Poté se ještě odebere vzorek sliznice ze zbylého kanálku v čípku a speciálním nástrojem se koaguluje-popálí zbylý čípek.

Při správně provedené konizaci se čípek zahojí tak, že laik by na něm žádnou změnu prakticky nepoznal. Dobré zahojení je nutné zejména proto, aby byl čípek dobře přístupný dalšímu sledování. Odstraněný konus se spolu se vzorkem sliznice z děložního čípku odesílá k velmi podrobnému histologickému vyšetření, které musí stanovit, zda přednádorové změny byly odstraněny všechny. Patolog v laboratoři zhodnotí, zda v mikroskopu vidí, že přednádorová změna byly odstraněna i s kouskem zdravé tkáně. Jen tak má jistotu, že prekanceróza byla odstraněna kompletně. Pokud tomu tak není, ještě to nemusí znamenat, že prekanceróza nebyla odstraněna celá. Pouze mohlo dojít k vyříznutí přesně v místě, kde se přednádorová tkáň mění v normální, zdravou tkáň. V takovém případě je postup individuální. Buď se může pacientka dále jen pečlivě sledovat a nebo se výkon po zahojení zopakuje-tzv. rekonizace. Takový situace občas nastává. Nejedná se o chybně provedenou konizaci, ale prekanceróza v transformační zóně je nestandardně veliká a běžný rozsah ošetření na ni nestačí.

Odebrané vzorky posíláme do Bioptické laboratoře v Plzni či do ostravské laboratoře Chodlab, což jsou jedny z nejlepších patologických pracovišť v České republice. Každý výsledek zkontrolujeme, je-li v pořádku, je odeslán poštou Vašemu gynekologovi. Pokud je třeba na základě výsledků ještě provést doplňkové opatření, spojíme se s Vašim gynekologem a vše domluvíme.

Jaká jsou opatření po konizaci

Samotný zákrok i s veškerou přípravou, včetně dokumentační, trvá cca 15 min. Po této době žena odchází sama, bez potíží. Přesto pacientkám doporučujeme doprovod a v žádném případě v den zákroku není vhodné řídit motorové vozidlo. Vyjímečně se může stát, že po odeznění lokální anestezie může pacientka ještě týž den pociťovat mírné bolesti v podbřišku. Na ty však podle potřeby vystačí běžná analgetika (Ibalgin, Algifen…). Další dny již ženy žádné bolesti nemívají. Z hojícího se zbytku čípku dochází ke sporé sekreci a žena pociťuje výtok s drobnou příměsí krve. To patří k normálnímu procesu hojení a tento stav trvá až do zahojení, tj. v průměru 5 týdnů. Po celou dobu hojení, která je provázena špiněním a krvácením je nutné se vyvarovat pohlavnímu styku. K hygieně se používá pouze sprcha, žena se nesmí koupat. Používání menstruačních tampónů není vhodné, ale lze je připustit především v pozdějším období hojení.

Zejména prvních 14 dnů po zákroku je nutné omezit fyzickou aktivitu na minimum, neboť hrozí, že dojde k otevření drobné cévky v ošetřeném čípku a žena začne silně krvácet. V takovém případě je třeba vyhledat lékařské ošetření. Jedná se o vzácnou komplikaci, která lze vcelku jednoduše vyřešit, ale prodlouží celou dobu hojení. Další problém, který vzácně nastává je velmi silně zapáchající výtok, který signalizuje zánět v pochvě a je nutná lokální léčba do pochvě ve formě vaginálních tablet. Obě tyto nejčastější komplikace patří mezi nezávažné a lze je vcelku rychle a efektivně vyřešit.

První kontrola po výkonu je nejvhodnější zhruba za 14 dnů, dřívější kontrola vede k podráždění ranné plochy a riziku zvýšeného krvácení. Prvotní zahojení lze očekávat za cca 5 týdnů a projeví se tím, že žena přestane špinit a krvácet. Definitivní zahojení čípku nastává po cca 3 měsících. Po celou tuto dobu /od prvotního do definitivního zahojení/ je nutné se chránit proti otěhotnění, neboť až po 3 měsících čípek získá svou původní pevnost a je schopen zůstat uzavřený po celou dobu event. těhotenství. I pokud histologické vyšetření odebrané tkáně potvrdí, že všechny přednádorové změny byly konizací odstraněny, tak je nutné nadále pacientku sledovat. První 3 roky bývají kontroly častější, zpravidla co 6 měsíců a probíhají u Vašeho ošetřujícího gynekologa. Pro lepší hojení doporučujeme vaginální tablety Cicatridina či Feminella Hyalosoft, které lze zakoupit i na zákrokovém sálku.

Rizika spojená s konizací

Dlouho se předpokládalo, že dobře zahojený čípek po konizaci neznamená pro pacientku žádné riziko. Některé poslední studie ukázaly, že po konizaci může být mírně vyšší riziko samovolného potratu v 1. trimestru a mírně vyšší riziko předčasného porodu. Toto však spíše padá na vrub technicky nesprávně provedené konizace, kdy je odstraněno nadměrné množství tkáně, proto vždy ke každé pacientce přistupujeme individuálně a volíme techniku a velikost nástroje tak, abychom pokud možno odstranili všechny patologické přednádorové změny a přitom odebrali co nejméně tkáně děložního čípku. Z dalších komplikací lze zmínit jen poranění okolních struktur, které přichází v úvahu snad jen u neklidné nespolupracující pacientky či krajně nepříznivých anatomických poměrech. Osobně si však žádnou takovou komplikaci nevybavuji.

Kolik stojí konizace

Konizace je výkon, který je hrazen Vaší zdravotní pojišťovnou. Vy hradíte pouze speciální gynekologické zrcadlo s odsáváním, které stojí 200 Kč. Jako nadstandardní léky doporučujeme vaginální čípky Cicatridina či Feminella Hyalosoft, které výrazně napomůžou hojení ošetřeného čípku a urychlí návrat do původního stavu. Tyto čípky můžete zakoupit v kterékoliv lékárně.