Konsiliární vyšetření

Nabídka pro gynekology

Pro celou řadu gynekologů nejen z Našeho regionu nabízíme službu, která spočívá v podrobném vyšetření pacientky s opakovanými špatnými nálezy z onkocytologických stěrů, které naznačují riziko výskytu prekancerózy-přednádorové změny. Specializované vyšetření většinou obnáší podrobné vyšetření děložního čípku pomocí přístroje, který se nazývá kolposkop. Je to velmi kvalitní mikroskop se zdrojem světla ve kterém zkušený lékař vidí možné přednádorové změny. Po jejich ozřejmění většinou přichází tzv. biopsie, což je odebrání malého vzorečku tkáně velikosti špendlíkové hlavičky z míst, které se v kolposkopu jeví jako nejnebezpečnější. Tento odběr je nebolestivý, není třeba používat žádné léky k lokálnímu umrtvení (anestezii) tkáně. Některé pacientky při samotném odběru tkáně udávají drobné štípnutí, které však nezanechává žádnou bolest. Po odběru biopsie může děložní čípek z daného místa krvácet. Síla krvácení bývá větší zejména u mladších žen, neboť tam je čípek více prokrvený. Výjimečně dosahuje až síly menses, ale vždy krvácení ustane samo a zhruba do týdne zmizí i následné špinění. Do té doby musí být žena bez pohlavního styku a není vhodné koupání, pouze sprcha. Odebrané vzorky se odesílají do patologické laboratoře, kde podrobné mikroskopické vyšetření stanoví výslednou závažnost změn. Podle toho se pak stanoví další postup. Lehké změny se většinou jen sledují, závažnější změny se musí odstranit, aby z nich nevznikl zhoubný nádor.

Konziliární vyšetření v těhotenství

Konziliární vyšetření se často provádí i u těhotných pacientek a to zejména v případě, kdy podezření na prekancerózu vzniklo až v graviditě. Postup bývá velmi podobný s několika rozdíly. Vyšetřování děložního čípku u těhotné ženy bývá velmi obtížné. Jednak jsou všechny gynekologické orgány v graviditě daleko více prokrvené a často jen pouhý dotyk vede k silnějšímu krvácení. Přesto bývá nutné provést výše zmiňovanou biopsii i za cenu přechodně vyššího krvácení. Zde je velmi nutné těhotnou dobře poučit o možnosti silnějšího krvácení a zejména o tom, že tímto vyšetřením není gravidita ohrožena. Dalším problémem bývá, že těhotenské změny na děložním čípku všechny prekancerózy opticky zhoršují, proto vypadají při vyšetření závažněji, než ve skutečnosti jsou. Proto je nutné takovéto specializované vyšetření provést odborníkem s dobrými zkušenostmi. Dalším rozdílem je to, že většina prekanceróz se v graviditě neošetřuje. Výjmku tvoří jen ty změny, u kterých nelze vyloučit počínající zhoubný nádor.

Výhodou všech těchto specializovaných vyšetření pro gynekology je to, že je neúčtujeme do tzv. indukované péče a tudíž Vašemu lékaři nesnižují množství peněz, které dostává od Vaší zdravotní pojišťovny.