Očkování proti HPV

Vakcinace proti HPV

Jak je již v kapitole o HPV infekci popsáno, lidský papillomavirus způsobuje závažná onkologická i neonkologická onemocnění. Nemáme k dispozici žádný lék, kterým bychom uměli jedince nakažené HPV vyléčit. Máme však unikátní možnost předcházet uvedené infekci očkováním. V současné době jsou na trhu 3 vakcíny:

  1. Cervarix – obsahuje ochranu proti typům HPV 16 a 18
  2. Silgard – obsahuje ochranu proti typům HPV 16 a 18 a navíc ochranu proti HPV 6 a 11
  3. Gardasil 9 –  (vylepšený Silgard) obsahuje ochranu proti 9 kmenům (konkrétně 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58).

Silgard a Cervarix po naočkování snižují riziko prekancerózy a zhoubného nádoru děložního čípku o cca 80%, Gardasil 9 o cca 90%, Silgard a Gardasil 9 navíc snižují riziko výskytu kondylomat o více jak 95%. Vzhledem k výše uvedenému, na Našem pracovišti očkujeme vakcínami Silgard a Gardasil 9 a proto všechny níže uvedené informace se vztahují především k těmto vakcínám.

Koho očkovat

Nejideálnější čas na očkování je těsně před začátkem sexuálního života – v průměru to znamená kolem 13-14. roku života. Takový jedinec se většinou z HPV infekcí ještě nesetkal, a proto ochrana po naočkování bude maximální možná. Vakcínu Silgard lze aplikovat i chlapcům, ale to je nad rámec zde probíraného tématu, proto se dále věnujeme jen očkování ženské populace.

Očkují se samozřejmě i ženy, které již žijí sexuálním životem. Pokud žena v době očkování nebude infikována některým z očkovaných kmenů, pak se imunita vytvoří ve stejné míře, jako by pohlavní styk ještě neměla. Pokud by žena v době vakcinace byla některým typem nemocná, pak se proti tomuto typu imunita nevytvoří, ale vytvoří se proti ostatním vakcinovaným typům. V konečném důsledku ochrana proti onkologickým kmenům nebude 80%, ale např. jen 50-60%. I toto je však považováno za ochranu velmi významnou a proto by očkování mělo být doporučeno i ženám sexuálně aktivním. Obě vakcíny jsou preventivní, nikoliv léčebné. Nelze proto počítat s tím, že vakcinace pomůže vyléčit již vytvořené přednádorové změny – prekancerózu.

Jak se očkuje

Vakcína Silgard či Gardasil 9 se aplikuje intramuskulárně (do svalu) nejčastěji do ramene do deltového svalu ve 3 dávkách a to v intervalu 0, 2 a 6 měsíců od první dávky. V případě nutnosti lze tento interval mírně pozměnit. Nežádoucí účinky jsou výjimečné, nejčastěji se jedná o bolestivost či zarudnutí v místě vpichu.

Podmínky pro očkování

Vakcinace proti HPV je t.č. hrazena z veřejného zdravotního pojištění jen pro skupinu dívek ve věku 13-14 let, všichni ostatní si vakcínu hradí sami. Cena jedné dávky se liší podle vakcíny a s časem se mění, proto doporučuji se na aktuální cenu informovat osobně, telefonicky či emailem. S výhodou lze využít některé z akcí zdravotních pojišťoven, které občas na vakcinaci přispívají. Na podmínky pro získání příspěvku je vhodné se informovat u Vaší zdravotní pojišťovny.

Vakcinaci běžně provádí pediatr či gynekolog. Pokud Váš lékař tuto službu neposkytuje je možné se nechat naočkovat v Naší ambulanci, samozřejmě s tím, že svého lékaře měnit nemusíte. Pokud očkujeme dívku, která ještě nežije sexuálním životem, není třeba žádné speciální opatření a není nutné ani gynekologické vyšetření. U ženy, která již měla pohlavní styk, je podmínkou pro vakcinaci 1× ročně preventivní prohlídka u registrujícího gynekologa.

Pokud je u pacientky v plánu konizace, je vhodné začít s očkováním ještě před samotným zákrokem, efekt vakcinace je pak maximální možný. Očkování provádíme zásadně Našimi vakcínami, neboť jen tak můžeme zaručit a doložit původ vakcíny a její správné skladování. Zejména porušení tzv.chladového řetězce-tj. neustálého skladování při teplotách 4-8 stupňů Celsia-může vakcínu zcela znehodnotit. Očkování takovouto vakcínou může způsobit závažnou reakci, která v krajním případě může vést až k ohrožení na životě očkovaného jedince.

Důležité poznámky k očkování

I při správném naočkování není ochrana 100%-ní, proto je nutné nadále docházet na pravidelné preventivní prohlídky. Vzhledem k tomu, že vakcinace proti HPV je věc relativně nová, neví se přesně, jak dlouho bude trvat ochrana před HPV po aplikaci vakcíny. Zatím jsou k dispozici data o tom, že ochrana je minimálně 6 letá, další ukáží studie, které stále probíhají. Je možné, že bude nutno po nějakém čase aplikovat další dávku jako přeočkování, stejně tak je možné, že imunita bude celoživotní.