Zdravotnický personál

MUDr. Michal Mihula – lékař

 • absolvent 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 1999
 • od roku 1999 sekundární lékař v Městské nemocnici Ostrava, vedoucí lékař oddělení operační gynekologie a rizikových gravidit
 • vedoucí lékař ambulance onkogynekologické prevence Městské nemocnice Ostrava
 • od roku 2007 držitel funkční licence expertní kolposkopie, která opravňuje k provádění konsiliárních vyšetření gynekologických prekanceróz a jejich ošetřování – http://www.kolposkopie.cz/funkcni-licence-f17.php
 • vedoucí lékař Zákrokového sálu Ostrava
 • pravidelná přednášková činnost týkající se zejména problematiky HPV infekce a jejich projevů zejména pro gynekology, pediatry, střední zdravotnický personál, ale i laickou veřejnost
 • od roku 2012 zástupce primáře porodnicko-gynekologického oddělení Městské nemocnice Ostrava

Seznam přednáškové činnosti za rok 2010:

 • 21.1.2010 Konference pediatrů Moravskoslezského kraje, Opava – HPV infekce v gynekologické ambulanci
 • 21.3.2010 Konference pediatrů Moravskoslezského kraje, Opava – HPV infekce v gynekologické ambulanci-kazuistiky
 • 7.4.2010 Seminář pro pediatry dětského odd. MNO – Problematika HPV infekce a očkování
 • 22.4.2010 Seminář pro pediatry – Hotel Allvet, Vyškov – HPV infekce v gynekologické ambulanci-kazuistiky
 • 23.4.2010 Seminář pro zdravotní sestry – DK Akord, Ostrava – HPV infekce-kazuistiky
 • 30.4.2010 Celostátní konference pediatrů, Luhačovice – Největší mýty a omyly v problematice HPV infekce-kazuistiky
 • 4.7.2010 Akce VZP pro laickou veřejnost týkající se vakcinace proti HPV – Ostrava
 • 18.9.2010 Seminář pro gynekology – Vranov nad Dyjí- Největší mýty a omyly v problematice HPV infekce-kazuistiky
 • 5.10.2010 Seminář pro pediatry-Bruntál- Největší mýty a omyly v problematice HPV infekce-kazuistiky
 • 9.11.2010 Seminář pro pediatry-Jeseník- Největší mýty a omyly v problematice HPV infekce-kazuistiky
 • 20.11.2010 Konference porodních asistentek-Opava- Největší mýty a omyly v problematice HPV infekce-kazuistiky

Mgr. Dana Cechelová – sálová sestra

 • absolventka SZŠ v Karviné v roce 1987
 • lůžková sestra chirurgického oddělení Nemocnice s Poliklinikou Bohumín (1987-1988)
 • od roku 1988 instrumentářka postupně v NsP Bohumín, následně NsP Karviná – Ráj
 • atestace v instrumentování, Brno 1991
 • instrumentářka na Klinice plastické chirurgie Dr. Lucáka, Ostrava (2005-2007)
 • atestace organizace a řízení ve zdravotnictví, Brno 2006
 • od roku 2007 instrumentářkou na gynekologickém sále Městské nemocnice Ostrava
 • od roku 2012 vrchní sestra porodnicko-gynekologického oddělení Městské nemocnice Ostrava
 • pedagogická činnost na SZŠ Havířov (2009-2010)
 • studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor Ošetřovatelství (2009-2012)
 • magisterské studium v oboru Management ošetřovatelství na Trenčianské univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně (2012-2014) – dokončeno